Upcyclecentrum

Waar duurzaam en circulair samenkomt

Almere doet aan upcyclen. Dit betekent dat we verspilling tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven waar je kan zien hoe we dat samen doen: op het recyclingperron, met de inwoners, met de ondernemers en in het belevingscentrum.

Beleef een duurzaam en schoon Almere

Afval is pas afval als je er niets meer mee kunt recyclen. Voor ons is afval een grondstof om weer iets nieuws van te maken. Kom zelf eens kijken op onze innovatieve locaties hoe we dit doen en help mee de stad te vergroenen en te verduurzamen. Want een schoon en duurzaam Almere, dat doen we samen.

Van Loof heeft ervoor gezorgd dat er meer positieve aandacht voor het Upcyclecentrum gecreëerd is en heeft gedragsverandering bij inwoners gestimuleerd om goed afval te scheiden. Naast deze hoofddoelen is er gekeken naar het werven van nieuwe startende circulaire ondernemers, bewustwording bij inwoners omtrent het nut van recyclen en upcyclen. En het creëren van meer zichtbaarheid bij de doelgroep, zoals bewoners, overheden, media en medewerkers.

Wil je dit volgen? Dat kan via LinkedIn of Instagram!

Wij werken met impactmakers aan een betere wereld

We zetten graag mensen in beweging voor een mooiere toekomst. Dat doen we op hele uiteenlopende manieren: online, offline, kort en langdurig. Met strategie, tekst, beeld en de mouwen opgestroopt. Wil je praten over de mogelijkheden?

lees verder